HSC_home

Samen lossen we de financiële problemen op?

Onze speciaal opgeleide Huurschuldconsulenten verhogen het incassorendement vanuit
het minnelijke traject, waar de kansen op duurzame resultaten het hoogst zijn.

Aangeboden in een vroeg stadium, kunnen kosten voor alle partijen worden voorkomen. 

De Huurschuldconsulent kan als intermediair een vertrouwenspositie verwerven die voor alle betrokken partijen vruchten afwerpt. En omdat de Huurschuldconsulenten de wijken ingaan en voorbij de voordeuren hun belangrijke werk doen, spelen zij een sleutelrol bij vroegsignalering van (potentieel) sluimerende en structurele financiële problemen.

Sociaal incassobeleid en duurzame resultaten met de huurschuldconsulent

De Huurschuldconsulent is een specialist. Naast een brede kennis op het gebied van huurincasso, zijn zij zeer communicatievaardig. Hun contact met huurders is altijd respectvol, en o.a. gericht op het wezenlijk in contact komen met de huurder om een uitgebreider inzicht te verkrijgen in de aanwezige problematiek.

Hiervoor passen we een persoonlijke benadering toe in zowel de inhoudelijke boodschap (tone of voice) als in het middel (brief, e-mail, telefoon, sms, WhatsApp, bezoek). Een sociaal, initiatiefrijk contact met de huurder, levert de verhuurder het beste resultaat.

Een persoonlijke, vertrouwensrelatie leidt tot een duurzame oplossing voor alle partijen.

Hulp en begeleiding aanbieden vóór het deurwaarderstraject biedt direct perspectief.
Huurschuldconsulenten als bron van informatie, kennis en ervaring.
Huurschuldconsulenten als bron van informatie, kennis en ervaring.
Vorige slide
Volgende slide

Communicatie en vertrouwen

Onze speciaal opgeleide Huurschuldconsulenten verhogen het incassorendement vanuit het minnelijke traject, waar de kansen op duurzame resultaten het hoogst zijn. Aangeboden in een vroeg stadium, kunnen kosten voor alle partijen worden voorkomen. 

De Huurschuldconsulent kan als intermediair een vertrouwenspositie verwerven die voor alle betrokken partijen vruchten afwerpt. En omdat de Huurschuldconsulenten de wijken ingaan en voorbij de voordeuren hun belangrijke werk doen, spelen zij een sleutelrol bij vroegsignalering van (potentieel) sluimerende en structurele financiële problemen.

Vroegsignalering…, en dan?

De cijfers inzake betaal moeilijkheden en structurele financiële problemen zijn helder en niet mis te verstaan. De noodzaak preventief en pro-actief te handelen is onomstreden en in het belang van alle betrokken partijen. Het begint bij vroeg signaleren van betaalproblemen, maar de fase die erop volgt is minstens zo belangrijk. In deze fase wordt namelijk bepaald welke vervolgstappen het beste aansluiten op de specifieke situatie van de schuldenaar. Met als doel het blijvend en duurzaam oplossen van de betaalproblemen.

We schetsen deze mogelijke vervolgstappen en de rol van De Huurschuldconsulent in de meest wenselijke volgorde:

Na signalering van de problemen is het in ieders belang om de schuldenaar uit het deurwaarderstraject te houden. Hierbij speelt de Huurschuldconsulent met een persoonlijke benadering en maatwerk een belangrijke rol. 

De Huurschuldconsulent kiest voor een aanpak die erop gericht is de situatie allereerst te stabiliseren en de schuld niet verder op te laten lopen. Reguliere huurtermijnen worden vanaf dat moment betaald en er wordt een plan ontwikkeld om de ontstane huurachterstand in te lopen. Hiertoe worden, in samenspraak met de schuldenaar, waar mogelijk regelingen getroffen met de schuldeisers. Als nodig is het eventueel ook mogelijk om de schuldenaar door te verwijzen richting schuldhulpverlening cq bewindvoeringstrajecten van de desbetreffende gemeente.

Als tussenkomst van de Huurschuldconsulent niet het gewenste resultaat oplevert gaat de schuldenaar een veel complexer en vooral ook duurder incassotraject in. Een traject dat er (uiteraard) op gericht is te incasseren, maar zelden of nooit duurzame resultaten oplevert. Een traject dat bovendien arbeidsintensief en kostbaar is. Er volgt een kort minnelijk incassotraject, waarna meestal een deurwaarder wordt ingezet.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op als u wilt weten wat de Huurschuldconsulent voor u kan betekenen. Wij informeren u graag.

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Telefoon 0251 211 222